October 23, 2018

Korporatiewe beheer: Aandele met pariwaarde en sonder pariwaarde

Ingevolge die Maatskappywet No 61 van 1973 (“die ou Wet”) kon die aandelekapitaal van ’n maatskappy in aandele met pariwaarde (hierdie aandele staan ook bekend as […]