August 27, 2019

Korporatiewe beheer: Direkteure se rol en funksie

Die Maatskappywet 71 van 2008 (“die Wet”) spesifiseer dat ‘n maatskappy en maatskappy aangeleenthede bestuur moet word onder die beheer van ‘n raad van direkteure, wie […]
May 10, 2019

Thinking outside the box in your business

What does this term mean? It refers to the approach to a certain aspect, or in this case, your business. This term can also be clarified […]
September 26, 2018

Korporatiewe Beheer – ’n Trust as ’n Lid van ’n Beslote Korporasie

Die Wet op Beslote Korporasies No 69 van 1984 (“die Wet”) het voorsiening gemaak vir die oprigting van beslote korporasies wat eenvoudige, gedereguleerde en buigsame entiteite […]