Korporatiewe beheer: Direkteure se rol en funksie

Die Maatskappywet 71 van 2008 (“die Wet”) spesifiseer dat ‘n maatskappy en maatskappy aangeleenthede bestuur moet word onder die beheer van ‘n raad van direkteure, wie die bevoegdhede moet hê om al die magte en funksies binne die maatskappy struktuur te kan uitoefen. Die algemene magte van die raad van direkteure word gereguleer deur die […]

Korporatiewe beheer: Aandele met pariwaarde en sonder pariwaarde

Ingevolge die Maatskappywet No 61 van 1973 (“die ou Wet”) kon die aandelekapitaal van ’n maatskappy in aandele met pariwaarde (hierdie aandele staan ook bekend as nominale waarde aandele) of aandele sonder pariwaarde verdeel word. Aandele met pariwaarde het ’n waarde-aanduiding gehad. Die Maatskappywet No 71 van 2008 (“die Wet”) het aandele met pariwaarde en […]

Korporatiewe Beheer: Die veilige bewaring van rekords

Die woord  “rekords” word in Artikel 1 van die Maatskappywet No 71 van 2008 (“die Wet”), omskryf as enige inligting wat in Artikel 24 van die Wet beoog word. Artikel 24 van die Wet omskryf verskeie rekords wat deur ’n maatskappy gehou moet word, insluitend afskrifte van die maatskappy se Memorandum van Inkorporasie (“MOI”) asook […]