May 10, 2019

Corporate governance – different types of committees

Section 72 of the Companies Act No 71 of 2008 (“the Act”) stipulates that a company can elect to appoint any amount of director committees, and […]
March 14, 2019

Korporatiewe beheer: aard van beslote korporasies en hul lede

Die Maatskappywet No 71 van 2008 (“die Maatskappywet”) hou belangrike gevolge vir beslote korporasies in. Daar kan onder andere geen inkorporasie van nuwe beslote korporasies kragtens […]
October 23, 2018

Korporatiewe Beheer: Die veilige bewaring van rekords

Die woord  “rekords” word in Artikel 1 van die Maatskappywet No 71 van 2008 (“die Wet”), omskryf as enige inligting wat in Artikel 24 van die […]
September 26, 2018

Statutêre vereistes vir ’n onafhanklike deskundige verslag in terme van artikel 114

In terme van die bepalings van artikel 48 van die Maatskappywet No. 71 van 2008 (“die Wet”) is dit moontlik dat ’n maatskappy aandele wat uitgereik […]