October 23, 2018

Korporatiewe Beheer: Die veilige bewaring van rekords

Die woord  “rekords” word in Artikel 1 van die Maatskappywet No 71 van 2008 (“die Wet”), omskryf as enige inligting wat in Artikel 24 van die […]
September 26, 2018

Statutêre vereistes vir ’n onafhanklike deskundige verslag in terme van artikel 114

In terme van die bepalings van artikel 48 van die Maatskappywet No. 71 van 2008 (“die Wet”) is dit moontlik dat ’n maatskappy aandele wat uitgereik […]